Dear Petiks

Ang Dear Petiks ay isang segment sa blog site na ito na nagfi-feature ng mga true to life questions na patungkol sa personal finance or investing.

Layunin ng Dear Petiks na may kapupulutan kayong aral na makakatulong sa inyong buhay-pinansyal.

To see all Dear Petiks entries, click here.

Meron ka bang naiisip na pwedeng i-feature dito sa Dear Petiks? You may send them below.

LIKE us on Facebook and put a check on “Get Notifications”.  Click on the picture below.

Check to be notified